ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

By | Αύγουστος 19, 2013

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τηλ. 210 7010085

Ιστοσελίδα: www.neteng.gr

E-mail:  info@neteng.gr

Το Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών αποτελείται από μια ομάδα Διπλωματούχων μηχανικών με ειδικότητες Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού. Η εμπειρία των μελών είναι μεγάλη στους τομείς της ειδικότητάς τους. Μελέτη Διαχείριση Κατασκευή