ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

By | Ιούλιος 7, 2014

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Ν. Μοναστηρίου 27, 56344 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 767147

Ιστοσελίδα: polycarvonika-fylla.gr/

E-Mail: info@polycarvonika-fylla.gr

Η εταιρεία «Νικολαΐδης» δραστηριοποιείται στον τομέα των πολυκαρβονικών φύλλων και έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη.